Waterschap herstelt beschoeiing Meer informatie op inloopmiddag en -avond 25 augustus

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat nog dit najaar de oeverbeschoeiing van de Minstroom herstellen. Het ontwerp daarvoor is te zien op 25 augustus in het Universiteitsmuseum (Lange Nieuwstraat 106). Je kunt binnenlopen van 15:30 tot 19:00 uur.

Natuuroever
De oever van de watergang is bij het waterschap in beheer. Het waterschap gaat een gedeelte van de oevers van de Minstroom herstellen. De gemeente Utrecht wil een natuurvriendelijke oever aan leggen ter hoogte van de volkstuinen nabij de Zonstraat. Dit plan heeft de gemeente een paar jaar geleden samen met buurtbewoners ontwikkeld. Dat voorstel staat onderaan deze pagina en in deze PDF vo NVO gemeente utrecht.
Om de overlast tot een minimum te beperken, voeren gemeente en waterschap de werkzaamheden gezamenlijk uit.

Werkzaamheden
In 2016 heeft het waterschap laten inventariseren wat de staat van de beschoeiing langs de Minstroom is. Op veel plekken blijkt die er slecht voor te staan. Het waterschap heeft vastgesteld waar de beschoeiing moet worden aangepakt, wat nog dit jaar moet gebeuren en welke oevers later aan bod komen. Op het kaartje is te zien waar de werkzaamheden in 2017 worden uitgevoerd. Verschillende buurtgroepen pleiten voor een ‘zachte’ beschoeiing onder de waterspiegel die ruimte laat voor de natuur.

Inloopmiddag/ -avond
Tijdens de inloopmiddag/-avond zijn er medewerkers van het waterschap en de gemeente aanwezig om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Je bent elk tijdstip tussen 15:30 tot 19:00 uur welkom.

Meer informatie
Voor specifieke vragen over de werkzaamheden kun je contact opnemen met Koen Meijer van het waterschap, tel. (06) 53 67 32 49, e-mail koen.meijer@hdsr.nl
Meer informatie over onderhoud van watergangen in het algemeen staat op de site van het waterschap.