‘Wandelen door Abstede’ (en omgeving) weer beschikbaar

Het boekje ‘Wandelen door Abstede’ is in een tweede, iets bijgewerkte druk verschenen. In dit handzame boekje beschrijft Wouter Mulders beknopt de (voor)geschiedenis van deze Utrechtse buurt en wijst hij op de bezienswaardigheden die je tegenkomt op een wandeling vanaf het Servaasbolwerk, langs de Minstroom en via de Kromme Rijn weer terug de stad in. 2016-11-14-15-28-25In het rijk geïllustreerde boekje kom je niet alleen de overblijfselen van de lange geschiedenis van Utrecht-Oost tegen, maar vind je bijvoorbeeld ook de verdwenen villa’s Marksland en Schoonoord op de kop van de Abstederdijk, het huis de Meent, dat in 1924 moest wijken voor de Aloysiuskerk, en het gasthuis Ziecker-Kuyl aan de Kromme Rijn, waar in de Middeleeuwen pestlijders werden opgevangen.

Bestellen
‘Wandelen door Abstede’ is uitgegeven door Stichting het Boompje en kost € 15,- plus € 2,90 porto. Je kunt het bestellen door € 17,90 over te maken op NL43 INGB 0007 3514 58 t.n.v. Stichting het Boompje Utrecht, o.v.v. de titel en je naam en adres.