Minstroom Erven vraagt om aanpassing bouwplan Hiëronymuserf

Stichting de Minstroom Erven heeft bij de gemeente met een zienswijze (Zienswijze Hieronymuserf Stichting de Minstroom Erven) gereageerd op de bouwplannen voor het Hiëronymuserf. “Wij hebben waardering voor het plan van projectontwikkelaar Oostmeijer,” stelt Jack Groen, voorzitter van de stichting. “Het is voor ons duidelijk waarom de gemeente het plan als meest aannemelijk heeft gekozen uit de vijf ingediende ontwerpen. Toch is de Stichting ervan overtuigd dat het plan op een aantal uitgangspunten gewijzigd kan worden, zodat het beter past in de cultuurhistorische context van het gebied.”

Zichtlijnen verbroken
Op het Hiëronymuserf, het nu braak liggende terrein langs de Minstroom tussen Hiëronymushuis en Oosterspoorbaan, wil Oostmeijer acht woningen en een appartement bouwen. De Minstroom Erven schrijft in de zienswijze dat dit plan de bestaande bebouwing aan Maliesingel en Abstederdijk in feite negeert. Het gevolg daarvan is dat de nieuwe woningen alle zichtlijnen verbreken. Bovendien is de ruimte tussen de woningen te klein, zijn de woningen onbereikbaar voor hulpdiensten en is het aantal woningen te groot.
Voorzitter Groen: “Wij gaan graag in gesprek over de door ons voorgestelde aanpassingen.”

Blij
Ook de Vereniging van Eigenaren van het Hiëronymushuis heeft een zienswijze (Zienswijze HieronymusErf Vve Hieronymushuis) ingestuurd. De bewoners wijzen op een aantal consequenties die het bouwplan voor hen kan hebben, bijvoorbeeld voor de toegankelijkheid van hun parkeergarage.
Een groep bewoners van de Abstederdijk laat in hun zienswijze (Zienswijze Hieronymuserf Abstederdijk) weten blij te zijn met het plan. Ze willen graag blijven meepraten over de verdere invulling.