Informatieavond Hieronymuserf: sanering tuinen Maliesingel Donderdag 13 oktober, Wijkbureau Oost

De grond achter Maliesingel 72 t/m 76 wordt gesaneerd, in verband met de geplande bebouwing op het Hieronymuserf. Op donderdag 13 oktober houdt de gemeente een informatieavond hierover in Wijkbureau Oost, F.C. Donderstraat 1, aanvang 19:30.

De gemeente laat de verharding verwijderen, de bodem afgraven tot 1 meter onder het maaiveld, vervolgens een doek aanbrengen, waarop dan weer schone grond komt tot aan het maaiveld. Na de sanering geeft de gemeente de grond uit aan de eigenaren van de panden aan de Maliesingel.

Op het Hieronymuserf bouwt ontwikkelaar Edwin Oostmeijer langs de Minstroom negen woningen. De sanering van de tuingrond moet al in november klaar zijn. In het voorjaar moet dan de rest van de grond worden gesaneerd en bouwrijp worden gemaakt. De start van de bouw staat gepland voor half 2017.

Meer informatie.