Hoop op behoud bomen Zonstraat

De aanleg van een nieuwe Minstroombeschoeiing langs de Zonstraat lijkt te kunnen plaatsvinden met behoud van zo veel mogelijk bomen. Twee leden van de groengroep Zonstraat/Minstroom keken donderdag 31 augustus met medewerkers van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden naar de mogelijkheden van een aanpak die het groen op de oever spaart. Arjen Boorsma deed daarvan met onderstaande tekst verslag aan de overige leden van de groep.

Kabels
“Annelies en ik hebben vandaag een zeer vruchtbaar gesprek gehad met de mannen van het Hoogheemraadschap. Projectleiders Coen Meijer en Hans Tijhuis hadden goed geluisterd naar de inbreng van omwonenden en hadden al gekeken naar mogelijkheden om aan onze zorgen tegemoet te komen.
Ze namen bomendeskundige Bas Dudink mee en we hebben alle bomen die op de nominatie stonden om te worden gekapt nog eens goed bekeken. Hoewel veel van deze bomen niet echt gedijen in de krappe oever hoeven ze niet allemaal weg. De heren konden zich goed voorstellen dat voor het straatbeeld, de gewenste diversiteit en voor het uitzicht sommige bomen onmisbaar zijn. Met aanvullende maatregelen worden deze gespaard. Denk daarbij aan het met kabels vastzetten van bomen tijdens de werkzaamheden en het plaatsen van de nieuwe wand tegen de huidige wand. Een andere mogelijkheid om het gevoel van kaalslag te verzachten is om de werkzaamheden over twee jaar te spreiden bijvoorbeeld door een knip te maken bij de Piet Heinstraat.
Dit is aan ons. Er valt ook wat te zeggen voor het achter de rug hebben van het gedoe van de werkzaamheden zodat we snel over kunnen gaan naar de herbeplanting.

Boomgaard
De heren waren zich goed bewust van onze betrokkenheid bij de oever. De werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd met zo min mogelijk verstoring. Niettemin moeten we rekening houden met het leeghalen van een strook van een meter vanaf de waterkant. Veel van de struiken zullen weer teruggeplaatst worden.
Het idee van beschoeiing onder het waterniveau waar mogelijk, dus aan de zuidkant tussen Piet Heinstraat en de garageboxen is geen probleem – dat is nu afgesproken. Het zou ook mogelijk zijn bij de boomgaard, dat zullen ze met de eigenaar bespreken.

Lijsterbes
Hoe verder? Voor de bomen die niet te redden zijn (zo’n 10-12) wordt nu een kapvergunning aangevraagd. Annelies en ik benadrukten dat wij meedenken namens de buren maar niet namens hen spreken. De gebruikelijke bezwaarprocedures gelden ook hier en iedereen is vrij daarvan gebruik te maken.
Deze week nog komt er een verslag met een nieuwe plattegrond en een toelichting op de bomenselectie. Zodra ik het plan binnen heb, zal ik het verspreiden zodat we dat op 9 september op de groendag kunnen bespreken.
Verder zijn de projectleiders en de bomendeskundige graag bereid hun plan persoonlijk te komen toelichten.
We hebben ook gesproken over de herbeplanting en hebben een voorkeur uitgesproken voor snelgroeiende voedzame bomen zoals lijsterbes en vogelkers. Bas Dudink komt met een voorstel dat wij waarschijnlijk op de 9e kunnen bespreken.”

Reactie of vragen? Stuur een mailtje: info@minstroomutrecht.nl.