‘Het Nieuwe Woonhuis’ lauw onthaalt

Oud nieuws Bijna iedereen is tegenwoordig ingenomen met de panden die gebouwd zijn in de stijl van de Amsterdamsche School, zoals het voormalig postkantoor op de Neude of ‘Het Nieuwe Woonhuis’ langs de Minstroom. In de jaren twintig van de vorige eeuw behoorden de architecten van deze school tot de grote vernieuwers. Ze bouwden paleizen voor arbeiders en mensen uit de middenklasse. Hun ‘baksteenexpressionisme’ leidde tot gebouwen die nu iconen in het straatbeeld vormen. Maar negentig jaar geleden was de ontvangst van deze nieuwbouw niet altijd even warm.

Rechtlijnigrembrandtkade-69397
‘Het Nieuwe Woonhuis’ aan de Rembrandtkade kreeg bijvoorbeeld in 1926 deze beknopte recensie. De schrijver ervan is duidelijk niet gecharmeerd van “de doorgevoerde rechtlijnigheid”. Al in de tweede helft van de negentiende eeuw was het heel gewoon om huizenblokken in één stijl te bouwen, maar daarin waren de afzonderlijke huizen van elkaar te onderscheiden. Deze eerste Utrechtse ‘flat’ was revolutionair. De gestapelde appartementen vormden gezamenlijk één volume en dat ging sommige mensen een stap te ver.

Voorzichtiger
Als je dat vergelijkt met hoe we het gebouw nu waarderen, maakt het je iets voorzichtiger met harde oordelen over onze eigentijdse nieuwbouw.