Gemeente: Geen bebouwing in tuindersgebied Plaatsen zeecontainer afgewezen

De zeecontainer had hier aan de Minoever moeten komen.

De gemeente Utrecht geeft geen toestemming voor het neerzetten van een zeecontainer in het oude tuindersgebied tussen Minstroom, Zonstraat en Oosterspoorbaan. De eigenaar van de strook grond vlakbij de spoorbaan had die container willen gebruiken als tuinhuis. De gemeente stelt dat bebouwing op deze plek niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Bovendien is het vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk om van dat bestemmingsplan af te wijken. “De openheid van dit gebied is waardevol en dient behouden te blijven”, zo staat in het besluit.

Geen ‘bouwvlak’
Volgens het bestemmingsplan ‘Oudwijk, Krommerijn en omgeving’ is de grond bedoeld voor recreatie en in het bijzonder voor volkstuinen. Bouwen mag daar niet omdat het plan geen ‘bouwvlak’ aangeeft. Reden om van die regel af te wijken, ziet de gemeente dus niet.