Fietspad Oosterspoorbaan gaat over Minstroom heen

Het fietspad door het Oosterspoorbaanpark zal tussen Maliesingel en Abstederdijk aan de westkant van de spoordijk komen te liggen, daar waar nu de Parallelweg ligt.

oosterspoorbaan-model-eTerwijl de fiets- en wandelroute door het nieuwe park grotendeels vorm heeft gekregen, was nog steeds onduidelijk op welke manier de paden zouden aansluiten op de singel. Probleem daarbij was dat het Spoorwegmuseum het spoor tussen Zonstraat en Abstederdijk nodig heeft om treinen te kunnen rangeren. Er moest daarom een alternatief naast de spoordijk worden gevonden.

Nieuwe brug
Gemeente Utrecht en de landschapsarchitecten van het bureau OKRA hebben verschillende oplossingen naast elkaar gelegd. Een route aan de oostkant van de dijk was daarbij vrijwel onhaalbaar omdat dan een stuk privé tuin nodig zou zijn. Daardoor bleef de westkant, waar de Parallelweg ligt,  als enige mogelijkheid over. De kosten daarvan ramen de ontwerpers op bijna zes ton, waarbij de aanleg van een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug over de Minstroom de grootste post is. Bij een oostelijke variant zouden de kosten boven een miljoen euro uitkomen. Gemeente en OKRA werken de gekozen variant nu verder uit. Een planning is er nog niet.

2016-12-12-11-23-00Opening
De feestelijke opening van het eerste deel van het Oosterspoorbaanpark is op zondag 22 januari.
Zie de Oosterspoorbaan-pagina van de gemeente voor meer informatie. Kijk ook naar de buurtinitiatieven langs de Oosterspoorbaan.