Dreigende kaalslag oevergebied langs Zonstraat

Het herstel van de beschoeiing langs de Minstroom dreigt tot een volledige kaalslag te leiden van het oevergebied langs de Zonstraat. De huidige beschoeiing zou volledig moeten worden vervangen en volgens het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) lukt dit niet zonder het weghalen van de bomen, struiken en andere planten die langs de beek staan. Dit bleek vrijdag 25 augustus op de inloopmiddag waar Hoogheemraadschap en gemeente de plannen presenteerden.

IJsvogel
De groengroep Zonstraat/Minstroom, die de begroeiing van de oever beheert, is erg geschrokken en vreest dat de inzet van meer dan 25 jaar burgerinitiatief in een klap verloren gaat. De ondergroei bestaat hier uit inheemse wilde planten als look-zonder-look en donkere ooievaarsbek. De natuurlijke begroeiing zorgt ervoor dat veel vogels zich hier thuis voelen. Denk aan merel, koolmees, pimpelmees, roodborst, tjiftjaf, winterkoning en ijsvogel. Voor zijn inzet heeft de groep de Utrechtse Milieuprijs gewonnen. Het hoogheemraadschap is bereid is om met de groengroep te zoeken naar mogelijkheden om dit uniek stukje Utrecht te redden. Op korte termijn is hierover overleg.

Kattenstaart
De plannen die HDSR en gemeente hadden gemaakt – op initiatief van buurtbewoners – voor een zogenoemde plas-drasstrook langs de noordoever bij de volkstuinen zijn in principe van de baan. Op deze plek worden alleen de rotte palen van de beschoeiing vervangen, de knotwilgen blijven in dit plan gewoon staan. HDSR heeft nu het voornemen om hier inhammen in de oever te creëren waar ruimte is voor waterplanten als gele lis en grote kattenstaart.

Nicolaasweg
Ook op het stuk waar de Minstroom achter de huizen van Abstederdijk, Nicolaasweg en Zonstraat stroomt, komt gedeeltelijk een nieuwe beschoeiing. Bij de rest van de oevers is geen ingreep nodig.