Downloads

De volgende documentatie is beschikbaar in PDF:

De Minstroom – een bijdrage tot een milieubewuste planologie

Het Minstroomgebied – Ilse Keessen

Hoveniers van Utrecht

Pioniers in zelfbeheer

Wijkwaterplan Oost

Sporen aan de Singel: Inventariserend veldonderzoek op het terrein van het Hiëronymushuis, Maliesingel 77.

Nieuw gebruik – Oud gebouw: Mitros. Utrechtse Open Monumentendag zaterdag 10 september 2011.

De minstroom Werkgroep Herstel Leefbaarheid Oude Stadswijken

 

icon-end-page